Het bouwen van websites is een rode draad geweest door mijn leven heen. Verzoeken voor zeer uiteenlopende sites met diverse puncties en databases hebben mij uitgedaagd. Naast het bouwen van en onderhouden van websites, host ik een eigen server die ik voor mijn klanten beschikbaar stel. Op deze manier weet ik zeker dat de websites op een niveau draaien die ik behoef.

Enkele Talen/methodes die ik beheers:

  • HTML5
  • CSS3
  • PHP
  • JQuery
  • Flash
  • C++
  • Visual-Basic
  • Plesk
  • Linux/Mac/Windows